30. สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า

ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า”

การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า พบว่า ใน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 565 คดี สามารถตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางได้จำนวน 7,318 ตัว และตรวจยึดซากสัตว์ป่าได้ 1,521 ซาก โดยมีจำนวนคดีเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 554 คดี เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนคดีมีแนวโน้มลดลง

สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562